Görev Sınırı Kapsamı Dışında Çalıştırılan İşçinin Mobbinge Maruz Kaldığı

İŞ YERİNDE YEMEKTE YALNIZ BIRAKILAN VE GÖREV SINIRI KAPSAMI DIŞINDA ÇALIŞTIRILAN İŞÇİNİN, MOBBİNG”E MARUZ KALDIĞI YÖNÜNDEKİ BAŞVURUSU SONUCU, TAZMİNAT ÖDENMESİNE KARAR VERİLDİ

T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ YEDİNCİ HUKUK DAİRESİ E, 2022/2005, 22.06.2022 Tarih ve de 2022/2166 Sayılı Kararı ile;

Davacı vekili, müvekkilinin olan davalı iş yerinde, kimyager olarak çalıştığını, iş yerinde Genel Sekreter olarak görev yapan çalışanın bir yakınını işe almak istemesi nedeni ile davacıya mobbing ve baskı uyguladığını, iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız feshedildiğini, işveren tarafından ……. Odası tarafından belirlenen tarifeden düşük ücret ödenmesi nedeni ile davacının bakiye ücret alacağı bulunduğu ve yıllık izinlerinin kullandırılmadığını beyanla, kıdem ve ihbar tazminatları ile bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili, ….. tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile davacının görev yaptığı laboratuvar faaliyetlerinin durdurulduğun, davacının iş sözleşmesinin bu karar çerçevesinde sona erdirildiğini, Genel Sekreterin davacıya mobbing uyguladığı yönündeki iddianın gerçeğe uygun olmadığını, davacının hak kazandığı ücretlerin eksiksiz ödendiğini ve yıllık izinlerinin kullandırıldığını ileri sürerek, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Somut olayda, dinlenilen davacı tanıklarının anlatımı ile davalı …….Başkanlığı Genel Sekreteri olan bir başka çalışan ile davacının aralarında anlaşmazlık bulunması nedeni ile, diğer çalışanlar tarafından davacının işyerinde öğle yemeklerinde yalnız bırakıldığı, sabah kahvaltılarında diğer çalışanlar bir araya geldiği halde davacının bu toplantılara davet edilmediği, diğer çalışanlardan farklı davranışlara maruz kaldığını, işçinin işyerinde çalışan temizlik elemanı bulunmasına rağmen, görev sınırı kapsamı dışında çalıştığı bölümü temizlemeye zorlandığı da ispatlamıştır. Davacı, işyerinde kendisini zihinsel, ruhsal, fiziksel ve bedensel olarak etkileyebilecek nitelikte ve sistematik olarak devam eder eylemlerle maruz kaldığını ispatlamıştır.

Davanın KISMEN KABULÜ İLE,

Davacının Kıdem tazminatının, ihbar tazminatının, yıllık izin ücret alacağının, manevi tazminat alacağının, …..tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faiziyle birlikte davalı taraftan alınarak davacıya verilmesine; ancak davacının ayrımcılık tazminatı ve bakiye ücret alacağı istemlerinin REDDİNE karar verilmiştir.

0 Paylaşımlar

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*