Hayvan eşya değildir. Candır.

Hayvan eşya değildir. Candır.

ÖZET: TCK’ya göre havyanlar eşya sayılmaz. Bu nedenle mala zarar vermeye ilişkin TCK 151/2 maddesine göre ceza verilemez. 5199 sayılı kanuna göre ceza verilmelidir.

(Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2020/24807 E., 2022/5068 K.)

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ   :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇ             :Mala zarar verme

HÜKÜM         : Mahkumiyet

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Her ne kadar 14/07/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu ile TCK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 17. maddesi uyarınca 5237 sayılı TCK’nın 151/2. maddesi yürürlükten kaldırılmış, anılan Kanun hükümleri uyarınca sahipli hayvan mal (eşya) olmaktan çıkartılıp, can olarak kabul edilmiş ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na eklenen “Adli Cezalar” başlıklı 28/A maddesi ile de bu nevi sahipli hayvanı kasten yaralama ya da öldürme suçunun cezaları artırılmış ise de; suç tarihi itibariyle daha lehe hükümler içeren TCK’nın 151/2. maddesinin somut olayda uygulanmasının hukuka uygun olduğu değerlendirilmiş ve sanığın kendisine ait köpek ile müştekilere ait köpeğin kavga ettiğini görmesi üzerine, müştekilere ait köpeği kovaladıktan sonra silahla ateş ederek köpeğin yaralanmasına sebebiyet vermesi şeklinde gerçekleşen olayda, oluş ve dosya içeriğine uygun olan mahkemenin suç vasfına ilişkin kabulünde bir isabetsizlik görülmediğinden tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

Dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;
02/12/2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun’un 34. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK’nın 253. maddesi ile uzlaştırma hükümleri yeniden düzenlenmiş olup, 5237 sayılı TCK’nın 151/2. maddesi delaletiyle aynı Kanun’un 151/1. maddesinde düzenlenen mala zarar verme suçunun uzlaşma kapsamına alındığı nazara alınarak, uzlaştırma işlemi yapılıp sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 21/03/2022 gününde oy birliğiyle karar verildi.

0 Paylaşımlar

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*