İşyeri Açarak İstisnai Türk Vatandaşlığı Kazanma

İşyeri Açarak İstisnai Türk Vatandaşlığı Kazanma

5901 Sayılı Kanunu’n 12.maddesinde ve 6458 Sayılı Kanunu’n 31/1-j maddesinde düzenleme uyarınca, ikamet izni olanlar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bu yabancıların eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğunun milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanabileceği düzenlenmiştir.

5901 Sayılı Kanunu’n 46.maddesine dayanılarak düzenlenen Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 20.maddesine göre, Türkiye’de en az 50 (elli) kişilik istihdam oluşturduğunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca tespit edilen yabancılar Cumhurbaşkanı kararı ile istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanabileceklerdir.

Diğer taraftan 6458 Sayılı Kanunu’n 31/1-j maddesi gereğince, Türkiye’de çalışmayan ancak “Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in” 20.maddesi ile belirlenen yatırım kapsam ve tutarı miktarda yatırım yapacaklar ile bu yabancıların eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğuna en fazla beş (5) yıl süreyle ikamet (oturum) izni verilebileceği düzenlenmiştir.

Yukarıda sıralanan mevzuat hükümlerine istinaden yabancı gerçek kişilerin 6458 Sayılı Kanunu’n 31/1-j maddesi kapsamında İç İşleri Bakanlığı’na yapacakları ikamet (oturum) izni veya 5901 Sayılı Kanunu’n 12/1-b.  maddesi kapsamındaki istisnai vatandaşlık başvuruları için gerekli olan Türkiye sınırları içinde en az 50 (elli) kişilik istihdam sağlandığına dair uygun belgesi ile “uygunluk belgesi” taleplerinde başvuru tarihinden geriye dönük olmak üzere en az 6 (altı) aylık süre içinde kesintisiz olarak en az  50 (elli) Türk vatandaşının istihdam edilme şartı aranmakta olup başvuru tarihinden itibaren sonrası için bu istihdam sayısının 2 (iki) yıl boyunca da devam etmesi şartı aranmaktadır.

Söz konusu işlemlerinin takibinin ve neticelendirilmesinin hak kaybına neden olmamak adına bu konularda uzman bir avukat yardımı ile takip edilmesini önemle tavsiye ederiz.

Av. Osman Yengil

0 Paylaşımlar

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*