Ortaklığın Giderilmesi Davasında Avukatlık Ücreti

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA AVUKATLIK ÜCRETİ

İzaleyi şüyuu (Ortaklığın giderilmesi) davaları mülkiyet konulu davalar değildir. Taşınmazın mülkiyeti hususunda anlaşmazlık yoktur. Herkesin payı bellidir. İştirak halinde maliklerde miras hissesine göre pay sahipliği söz konusudur. Bu nedenle diğer taşınmaz davalarına nispeten özellikler arz eder.

Davanın konusu ortaklığın giderilmesidir. Genelde ortaklık taksim yoluyla giderilmesi mümkün olmadığı için icra satışı yolu ile yapılır. Dava ve satış aşamaları uzun sürmektedir. Bu nedenle avukat vasıtası ile takip edilmesi neredeyse zorunludur. Yine bu davaların kendisine özgü niteliği gereği nisbi harç yerine maktu harca tabidir.

Dava genellikle avukat vasıtası ile takip edileceğinden avukatlık ücreti birçok kez sorun olmaktadır. Çünkü taşınmazın değeri yüksektir. Bu nedenle avukatlar taşınmazın değeri üzerinden Avukatlık ücreti almak isterler. Bu nedenle çoğu kez avukatlık ücret sözleşmesi yapılır. Davalardan feragat edilmesi halinde yüksek avukatlık ücretlerinin ödenmemesi için taşınmaz sahipleri de yollar aramaktadırlar.

Avukatlık kanunu gereği bu davalarda avukatlık sözleşmesi yapılabilir. Yani yapılan avukatlık sözleşmesi yasak olmadığından geçerlidir. Kanundaki ölçüleri taşınması halinde vekalet ücreti sözleşmesi geçerli olacaktır. Belirtmek isteriz ki avukatın davada taraf yapacak mahiyetteki sözleşmeler geçersizdir. Örneğin dava konusu taşınmaz hissesinin avukatlık ücreti olarak verilmesi yasaktır. Bu tür sözleşmeler geçersizdir. Müvekkil avukata bu ücret üzerinde ödeme yapacaktır. Ancak karşı vekalet ücreti Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenecektir. Bu davanın bir başka özelliği de davalı vekili lehine de tarifeye göre avukatlık ücretine hükmedilmesidir. Yani davayı kaybetme söz konusu değildir. Bu nedenle anlaşmazlığın çözümü mahiyetinde olduğundan hem davacı lehine hem de davalı lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir.

Müvekkil ile yapılan ücret sözleşmesi geçersiz olması halinde sözleşme yapılmamış sayılacaktır. Avukat ile müvekkil arasında sözleşme yapılmaması halinde ise Asgari tarifeye göre maktu ücrete hükmedilecektir.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2009/1638 Esas, 2009/7573 Karar sayılı içtihadında bu husus açıkça belirtilmiştir. Kararda özetle; 

2-Davacı avukatın, davalının izale-i şuyu davasının takibini üstlendiği uyuşmazlık konusu değildir. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde izale-i şuyu davaları için maktu vekalet ücreti öngörülmüştür. Avukatlık ücreti, avukatın vekalet hizmetine karşılık olarak avukatla … sahibi arasında serbestçe kararlaştırılabilir ise de, bu konuda yapılacak sözleşmeler, dava konusu mal ve haklardan bir kısmının aynen avukata ait olacağı hükmünü taşıyamaz. (Avukatlık Kanununun 164. maddesinin 1, 2 ve 3. fıkraları)

Somut olayda, taraflar arasında düzenlenmiş bulunan 20.01.2001 tarihli Avukatlık Ücret Sözleşmesinin 2. maddesinde davalı, dava konusu parsellerden üç adedini davacıya vermeyi taahhüt etmiştir. 1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre bu sözleşme hasılı davaya iştirak niteliğinde olup, geçersizdir. Böyle olunca, izale-i şuyu davasının karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari ücret tarifesi hükümleri uyarınca maktu vekalet ücretine hükmedilmelidir. Mahkemece, aksi düşünce ile sözleşme geçerli kabul edilerek yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir” denilmiştir.

YANİ AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ YOKSA YADA GEÇERSİZ İLE MAKTU AVUKATLIK ÜCRETİNE HÜKMEDİLİR.

0 Paylaşımlar

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*