Örtülü Sermaye Sınırı

GRUP ŞİRKETİNİZDEN KREDİ TEMİN EDERKEN, ÖRTÜLÜ SERMAYE SINIRINA GİREBİLİRSİNİZ!

1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin, “Banka ve finans kurumlarından temin edilerek kullandırılan borçlar” bölümünde;

“Ortaklar vasıtasıyla kurumların iştiraklerinin, ortaklarının veya ortaklarla ilişkili kişilerin, banka ve finans kurumlarından ya da sermaye piyasalarından temin ederek aynı şartlarla kısmen veya tamamen kullandırdığı borçlanmalar örtülü sermaye sayılmaz.

Buna göre, kurumların iştiraklerinin, ortaklarının veya ortaklarla ilişkili kişilerin banka veya finans kurumlarından ya da sermaye piyasalarından temin ederek aynı şartlarla, yani kredi sözleşmesinin içerdiği vade, faiz oranı ve benzeri kullandırılma şartlarında herhangi bir değişiklik yapılmadan kısmen veya tamamen kullandırdığı borçlanmalar, örtülü sermaye kapsamı dışında tutulmuştur. Buna göre, kredibilitesi olan grup şirketinin, anılan kaynaklardan temin edip ihtiyacı olan diğer grup şirketlerine aynı şartlarla kısmen veya tamamen aktardığı krediler örtülü sermaye tutarının tespitinde borç olarak dikkate alınmayacaktır. Dolayısıyla, grup şirketinin finans kuruluşlarından temin etmiş olduğu krediyi, aynı faiz ve vade ile birden fazla şirkete paylaştırması durumunda örtülü sermayeden söz edilemeyecektir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, 09.08.2021 Tarih ve de 21152195-130[99-2019.2309]-247883 Sayılı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı’nın özelgesinde de belirtildiği üzere, şirketinizin, grup şirketlerinden aynı şartlarda ve eş zamanlı olarak almış olduğu krediyi kapatması durumunda, “aynı şartlarda krediyi kullanma şartı” ihlal edilmiş olmadığından örtülü sermaye hesabında dikkate alınmayacaktır. Ancak kullandırılan kredinin, grup şirketinden önce şirketiniz tarafından erken kapatılması nedeniyle söz konusu borç tutarı, örtülü sermaye hesabında dikkate alınacaktır.

0 Paylaşımlar

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*