Soytarının Gerçek Yüzü

20/06/2022 Site Yönetim 5

SOYTARININ GERÇEK YÜZÜ Arapça kökenli olan Soytarı kelimesi “Söz ve davranışlarıyla halkı güldürüp eğlendiren kimse, maskara” “Hileci, yaltak kimse” anlamları taşımaktadır. Tarihsel süreç içerisinde hükümdarların/kralların […]

0 Paylaşımlar