Tahliye Taahhüdüne uymayan kiracı nasıl tahliye edilir ?

Tahliye Taahhütnamesinde belirtilen sürede kiracı tahliye etmezse ne yapılmalıdır?

Daha önceki makalemizde tahliye taahhüdün mahiyeti hakkında bilgi vermiştik. Makaleye buradan ulaşabilirsiniz. Kiracı tahliye sözü verdiği tarihte taşınmazı tahliye ederse sorun kalmaz. Ancak genelde tahliye gerçekleşmez. Tahliye taahhütnamesi ile ilgili kanunda iki türlü başvuru yolu öngörülmüştür. TBK 352/1 maddesinde, “….bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.” denilmiştir. Hangi yol seçilecek ise 30 gün içinde ilgili makama başvuru yapılmalıdır.

-Birinci 30 günlük süre içinde görevli Sulh Hukuk mahkemesinde tahliye davası açılır. Mahkeme koşulları inceler, kanuna uygunsa tahliyeye karar verir. Ancak mahkemelerin iş yükü tebligat vs hususu dikkate alındığında bu yol biraz daha fazla zaman almaktadır.  Ayrıca tahliye kararı sonrası ilamlı icra takibi yapılarak tahliye sağlanır.  Bu nedenle hukukçular genellikle bu yola başvurmazlar.

-İkinci yol ise yine 30 günlük sürede icra Dairesine başvurmaktır. Burada Tahliye kararı alınmadan icraya başvurulmaktadır. İcra takibine süresinde itiraz olmaması halinde 20-30 gün gibi kısa sürede tahliye sağlanabilmektedir. İcra Müdürlüğü tahliye taahhüdünün aslını alarak inceler. Gerekli şartları taşıdığına karar verirse kiracı borçluya 14 örnek tahliye emrini gönderir. Tahliye emrinde itiraz için tebliğden itibaren 7 gün süre verilir.  İtiraz etmediği takdirde ise 15 gün içinde taşınmazı tahliye etmesini yoksa cebren tahliye edileceği ihtar edilir.  Borçlu kiracı itiraz etmez ve 15 gün içinde tahliye etmez ise icra müdürlüğü kiracıyı taşınmazdan cebren tahliye eder. Hukuktaki en hızlı kiracıyı tahliye şekli bu şekilde takip edilecek süreç sonrası yapılacak tahliye işlemidir.  

Ancak kiracı tahliye taahhüdüne itiraz ederse ki genelde itiraz eder, yapılan itirazın içeriğine göre görevli mahkeme itirazın iptali ve tahliye ya da itirazın kaldırılması ve tahliye davası açmak gerekir. İtirazın içeriğine göre davanın şekli ve dava açma süresi değişmektedir.

1-İtiraz dilekçesinde imzaya itiraz yâda sahtelik iddiası yok ise 6 ay içinde İcra Hukuk Mahkemesinden itirazın kaldırılması ve tahliye dava yoluyla talep edebilir. İcra hukuk mahkemesi şekli inceleme yaparak karar verir. Yargılama usulü dikkate alındığında bu şekilde daha hızlı tahliye kararı alınabilir. Yazılı kira sözleşmesi olması zorunludur.

2-Diğer yol ise bir yıllık sürede Sulh Hukuk Mahkemesinde itirazın iptali ve tahliye davası açmaktır. Kanunda sadece tahliye davası düzenlenmiştir.  İtirazın iptali ve tahliye davası Yargıtay içtihatları ile isimlendirilmiş ya da kabul edilmiştir. Esasen itirazın iptali ve tahliye davası kanundaki tahliye davasının değişik şekle bürünmüş halidir. Bu nedenle hukuka aykırılık yoktur.  Mantıken de itirazın iptali ve tahliyesi ismi daha uygundur. Bazıları tahliye davası olarak isimlendirmektedirler. Davanın sonucunda tahliye kararı verilmekte ve borçlunun icra Müdürlüğüne yaptığı itiraz iptal edilmektedir. Yeni bir takip yapılması yerine eski takip üzerinden tahliye işlemlerinin devam ettirilmesi zaman, iş yükü ve usul ekonomisi yönünden daha uygundur. Hem de daha çabuk sürede gerçekleşmektedir. Bu nedenle itirazın iptaline ve tahliyeye karar verilmesinde hukuka aykırılık yoktur.

Tahliye Taahhütnamesinde Görevli ve Yetkili Mahkeme

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’ndaki hükümler uyarınca ilamsız icra yolu izlenerek açılacak tahliye davasında görevli mahkeme İcra Dairesinin bulunduğu İcra Hukuk Mahkemesi olacaktır. Bu yetki ve görev kesindir. Bunun dışında kiraya ilişkin olduğundan itirazın iptali ve tahliye davalarında görevli mahkeme Sulh Hukuk mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Ancak bu yetki kesin yetki değildir. Başka yerde açılan dava ve takibe yetki itirazı yapılmaz ise yetkili hale gelir.

Dikkat edilmesi gereken Hak Düşürücü süreler

Tahliye taahhütnamesinde belirlenen tahliye tarihinde itibaren 1 ay içerisinde bu hak kullanılmazsa kira sözleşmesi 1 yıl süre ile uzatılmış sayılır. Ve tahliye taahhüdü geçersiz hale gelir. Bu bakımdan 1 aylık sürenin kaçırılmaması çok önemlidir. İcra takibine itiraz halinde 6 aylık sürede icra Hukuk Mahkemesinde yâda 1 yıllık sürede Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açılmalıdır. Bu sürede hak düşürücü süredir. Tahliye taahhütnamesinin irade sakatlığından ötürü iptal etmek isteyen taraf ise 1 yıllık hak düşürücü süre içerisinde talepte bulunmalıdır. Bu süreler kiracının sürekli tahliye baskısı altında yaşamasını engellemek için getirilmiştir.

Yukarıda özetlendiği şekilde, tahliye taahhüdün geçerliliği, süreler, hangi davanın açılması gerektiği gibi hususlar hukuki bilgi gerektirmektedir. Hatta bazı hukukçu arkadaşların bile hataya düştüğü durumlar vardır. Hata yapılması halinde süreler bitmiş olacağından tahliye taahhüdü geçersiz hale gelecektir. Tahliye imkânı son bulacaktır. Bu nedenle tecrübeli avukat vasıtası ile davanın takip edilmesi tavsiye edilir. Kira sözleşmesinden kaynaklı diğer sorunlar için sitemizdeki diğer makalelerimizi inceleyebilirsiniz.

Tahliye Taahhüdü nedir makalesi için tıklayınız. 

0 Paylaşımlar

1 geri izleme / bildirim

  1. Tahliye Taahhütnamesi Nedir? – Avukat İbrahim Güllü

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*