Tamirde geçen süre garanti süresine eklenir mi?

Tamirde geçen süre garanti süresine eklenir mi?

Garanti Belgesi Yönetmeliği, Türkiye’deki tüketicilerin haklarını korumak için belirli standartları ve kuralları içeren bir düzenlemedir. Bu yönetmelik, satılan malların garanti sürelerini ve garanti belgelerinin düzenlenmesine ilişkin esasları belirler.

TKHK (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun) ile, garanti belgesi düzenlenmesi gereken malların kapsamı genişletilmiştir. Ancak, bu genişletme tüm mallar için zorunlu garanti belgesi düzenlenmesi anlamına gelmez. Garanti belgesi düzenlenmesi zorunlu olan mallar, TKHK’nın 56. Maddesi 4 fıkra hükmü uyarınca Garanti Belgesi Yönetmeliği ile belirlenir.

Yönetmeliğin 1. maddesinde, Yönetmeliğin amacı; garanti belgesi ile satılmak zorunda olan malları belirlemek ve garanti belgesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek olduğu,

2. maddesinde ise Garanti Belgesi Yönetmeliği’nin, garanti belgesi ile satılmak zorunda olan ekli listede yer alan malları kapsadığı ifade edilmektedir.

Kanuni düzenleme uyarınca, garanti süresi asgari iki yıl veya Yönetmeliğe ekli listedeki ölçü birimi ile tespit edilen değer kadardır. Garanti süresi, malın tüketiciye teslim edildiği tarih itibarıyla başlar. Garanti belgesinden doğan hakların kullanılabilmesi için malın tüketiciye fiilen teslim edilmesi gerekmektedir. Zilyetliğin tüketiciye geçişi, garanti süresinin başlangıcı için zorunlu bir koşuldur.

Malın tüketiciye teslim tarihi, garanti belgesinde, faturada veya alışveriş fişinde belirtilebilir. Bu belgelerde yer alan teslim tarihleri arasında herhangi bir uyumsuzluk varsa, kayıtların eksiksiz ve doğru bir şekilde tutulması yükümlülüğü satıcıya aittir. Bu nedenle, doktrinde, tüketici aleyhine bir durum olmaması adına, belirtilen en son teslim tarihinin esas alınması gerektiği ifade edilmektedir.

Yönetmeliğin İkinci Bölümünde, “Garanti Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Esaslar” başlığı altında, garanti süresine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Bu bölümde, 6. Maddenin 3. Fıkrasında, malın arızalanması durumunda tamirde geçen sürenin garanti süresine ekleneceği açıkça ifade edilmektedir. Yani, eğer bir mal garanti süresi içinde arızalanırsa, bu tamir süresi garanti süresinin sonuna eklenir. Bu düzenleme, tüketicinin garanti süresi boyunca malın tamir süresinden ötürü mağduriyete uğramamasını sağlar. Bu bilgilere ek olarak, Garanti Belgesi Yönetmeliği’nin 6. maddesi, 1. fıkrasında, garanti süresinin farklı bir ölçü birimi ile de belirlenebileceği öngörülmektedir. Örneğin, binek otomobiller için iki (2) yıl veya 60.000 km gibi iki farklı ölçü birimi kullanılmıştır. Dolayısı ile bu bağlamda, garanti süresi için farklı ölçü birimleri yer alan düzenlemelerde, tamirde geçen sürenin, garanti süresine hangi ölçü biriminde ekleneceği kanaatimizce dikkat edilmesi gereken bir husustur.

Garanti süresine ilişkin hükümler, nisbi emredici niteliktedir. Bu, tüketici hukukunda, bu tür kuralların yalnızca tüketici lehine olacak şekilde değiştirilebileceği anlamına gelir. Yani, bu kurallara ilişkin olarak tüketicinin aleyhine bir durum teşkil edecek şekilde anlaşmalar yapılamaz. Tüketicinin aleyhine olacak biçimde bir garanti süresi belirlenemeyeceği hususu ise garanti süresinin kanunda belirlenen garanti süresinden daha az bir süre olarak belirlenemeyeceği anlamına gelmektedir.

Av. Saadet Kartı

TÜKONFED Hukuk Komisyonu Üyesi

0 Paylaşımlar

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*